EDU_IOS

Eduroam IOS nastavenie

  1. Zvoľte nastavenia telefónu (Settings). Otvorte položku Wi-Fi.
  2. Pomocou rádiového tlačidla pre zobrazenie sietí v dosahu zapnite Wi-Fi. Vyberte eduroam.
  3. Zadajte používateľské meno a heslo pre „WiFi sieť STU„. Nakoniec stlačte pripojiť.
   Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS – Prístup do univerzitnej siete
   Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačidlo [Generovať heslo]

   Príklad:

  4. Stlačte dôverovať pre certifikát.

  5. Zariadenie úspešne pripojené na EDUROAM.
zdroj: www.stuba.sk