g_classroom

Google Suite Classroom / Vytvorenie triedy

  1. Pre prihlásenie do služby Google Classroom zadajte adresu classroom.google.com

2. Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS) a zvoľte Login.

3. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde sú dve možnosti:
Pripojiť sa k triede a Vytvoriť triedu.

4. Pre pripojenie do triedy zadajte kód triedy, a zvoľte Pripojiť sa. Týmto krokom sa do triedy automaticky pripojíte.

Vytvorenie triedy

    1. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde zvoľte Vytvoriť triedu. Vyplňte potrebné údaje (minimálne názov triedy) a zvoľte Vytvoriť.

2. Po vytvorení triedy môžete študentov do triedy pripojiť dvomi spôsobmi:
a) Študentom zašlete kód, ktorý študent zadá pri pripájaní do triedy, podľa návodu vyššie.
b) Pridáte študentov cez záložku Ľudia.

3. V záložke Ľudia zvoľte tlačidlo Pozvanie študentov . A zadajte e-mail študenta v tvare  mojucet@stuba.sk.


Študentovi príde na e-mail odkaz na pripojenie do triedy, heslo v tomto prípade nie je potrebné. Týmto spôsobom je možné pridať aj viac študentov naraz. A zvoľte Pozvať. Do triedy je možné pripojiť len študentov s e-mailovou adresou *@stuba.sk.

zdroj: stuba.sk