g_meet

Google Meet

Pre prihlásenie do služby Google Meet zadajte adresu meet.google.com
Pokiaľ už ste v G Suite prihlásený pokračujte bodom 4 inak zvoľte Prihlásiť vpravo hore.

Zadajte prihlasovací e-mail v tvare  mojucet@stuba.sk  a zvoľte Ďalej.

Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS) a zvoľte Login.

Zvoľte pripojiť sa k schôdzke alebo začať schôdzku.

Pokiaľ chcete začať schôdzku zadajte ľubovoľný kód, cez ktorý sa ostatní pripoja, ak sa chcete pripojiť zadajte kód schôdzky. Zvoľte Pokračovať.

Internetový prehliadač (Firefox, Opera) si môže vypýtať povolenie používania mikrofónu a kamery. Zvoľte Povoliť.

Schôdzka je vytvorená, ďalší účastníci sa môžu pripojiť. Zvoľte Pripojiť sa.

Následne môžete poslať pozvánky zadaním emailu v Pridať ľudí (1*), alebo odoslať odkaz (2*) na schôdzku. Toto nastavenie sa nachádza v ľavom dolnom rohu a aj vpravo hore aplikácie Google Meet.
Tlačidlom Vziať si slovo v spodnej časti obrazovky, umožníte účastníkom hovoru vidieť Vašu plochu alebo jej časť.

Počas toho ako sa ľudia budú pripájať vždy sa zobrazí okno, ktoré Vás vyzve, aby ste dotyčnú osobu potvrdili. Zvoľte Prijať

Plánovanie video konferencií s Google Calendar

Pre plánovanie video konferencií na určitý dátum, zvoľte službu Google Calendar calendar.stuba.sk. Pridajte novú udalosť a v časti Pridať videohovor vyberte Hangouts Meet. Ďalej môžete vybrať hostí, ktorým bude automaticky zaslaný e-mail, alebo poslať vygenerovaný odkaz manuálne. Nakoniec zvoľte Uložiť.

zdroj: stuba.sk