VPN_macOS

MAC OS VPN

  • Stiahnite softvér Tunnelblick z nasledujúceho odkazu.
   Inštalácia sa spustí dvojklikom na ikonu Tunnelblick. Potvrďte prípadné vyskakovacie okná.
  • Po dokončení inštalácie, kliknite na tento konfiguračný profil,
   ktorý sa tým automaticky naimportuje do VPN klienta.
  • Pre pripojenie kliknite na záložku client.
  • Zadajte používateľské meno a heslo pre „WiFi sieť STU
   Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS – Prístup do univerzitnej siete
   Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačidlo [Generovať heslo]

   Príklad:

  • Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.
zdroj: www.stuba.sk