VPN_ios

IOS VPN

 • Z App Store nainštalujte softvér OpenVPN Connect
 • Po dokončení inštalácie, kliknite na tento konfiguračný profil,
  ktorý sa tým automaticky naimportuje do VPN klienta.
 • Zadajte používateľské meno a heslo pre „WiFi sieť STU
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS – Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačidlo [Generovať heslo]

  Príklad:
  • Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.
zdroj: www.stuba.sk