EMAIL_Thunderbird

Mozilla Thunderbird

    1. Zadajte prihlasovacie údaje podľa obrázka. A stlačte „Pokračovať“.

    2. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo „Manuálne nastavenie“ alebo počkajte dokiaľ prebehne test.

    3. Zadajte hodnoty podľa obrázka. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol, namiesto čísla portu 995 tam bude 993. A názov servera bude imap.stuba.sk


Zdroj: www.stuba.sk