EMAIL_MS_2010

Microsoft Outlook 2010

    1. Zvoľte v horného menu „Súbor => Informácie => Nastavenie kont => Nastavenie kont…“.
    2. Vyplňte Vaše údaje podľa obrázka a stlačte ďalšie nastavenie…
    3. V záložke Sever odosielanej pošty označte podľa obrázka.
    4. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol, namiesto čísla portu 995 tam bude 993.

    5. Nastavenia potvrďte tlačidlom OK.
zdroj: www.stuba.sk