EMAIL_MS_2013-2016

Microsoft Outlook 2013 – 2016

Nastavenie v programe Microsoft Outlook 2016

  1. Po inštalácii kancelárskeho balíka Office 2016 spustite Outlook 2016, a zvoľte „Ďalej >“.
  2. Označte „Áno“ pre nastavenie emailového klienta Outlook 2016.
  3. Označte „Manuálne nastavenie“ a následne označte „Ďalej >“.
  4. Označte „POP alebo IMAP“.
  5. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol, namiesto čísla portu 995 tam bude 993.

  6. Označte podľa obrázka.
  7. Nastavenia potvrďte tlačidlom OK.

  8. Spojenie bolo úspešne vytvorené.
zdroj: www.stuba.sk