g_zoznam

Google Suite – Meet/Kalendár pridanie zoznamu študentov

Video návod STU SVF – odkaz
Prihlásenie sa do AIS, is.stuba.sk 
Po vstupe do Osobnej administratívyZáznamník učiteľa

Vybrať predmet a pokračovať

Vstup cez Zoznamy študentov

Označiť cvičenie a vybrať „Typ zostavy“ MTF-mailové adresy študentov, klik na Vykonať

Po prejdení myšou v hornej časti zostavy sa zobrazia ikony vid. číslo 1
Druhá ikona zľava zapne/vypne filter – tu sa dá vybrať stĺpec, ktorý je potrebný a ostatné „skryť“  vid. číslo 2

Štvrtá ikona zľava je možný „Export do Excelu“

Otvoríme Excel, označíme riadky ktoré obsahujú mail *@stuba.sk.

Skopírujeme označené maily a presunieme sa späť do google meet alebo classroom kde tieto maily nakopírujeme.

Video návod STU SVF – odkaz