Software_STU

Software pre celú univerzitu

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution je zameraný na výpočty metódou konečných prvkov v rôznych technických oblastiach. Je určený hlavne na výuku. ANSYS je obecne nelineárny, multifyzikálny program zahrňujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. SW obsahuje balík programov pre numerické simulácie ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer. Spomínané produkty umožňujú riešiť napríklad statické a dynamické úlohy, veľké deformácie, prestup tepla, multifázové prúdenie a mnohé ďalšie úlohy. Podrobnejšie informácie sú tu.  Najnovšia  aktuálna verzia je ANSYS 2022 R1.

Softvér môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie.

ANSYS Student je určený pre študentov a môžu si ho stiahnuť na  https://www.ansys.com/academic/students.

Informácie a postupy pre používateľov softvéru ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution


AUTODESK

Môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie a môžu si ho stiahnuť tu. Je potrebne overenie pomocou preukazu.


 

TINKERCAD

https://www.tinkercad.com/

(Vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)


MATLAB & Simulink

MATLAB je integrované prostredie  pre vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie, analýzu a prezentáciu dát, paralelné výpočty, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Viac informácií je tu.

Simulink  je nadstavba MATLABu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktoré využívajú algoritmy MATLABu pre numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc.

Viac informácií tu.

Slovenská  technická univerzita v Bratislave má zakúpenú licenciu Campus-WideLicense & MAOTS Full Suite (v minulom akademickom roku: „Total Academic Headcount (TAH)“)  pre MATLAB, Simulink a doplnkové produkty – Toolboxy. Pedagógovia,študenti, doktorandi a výskumní pracovníci môžu používať tieto produkty na výučbu, výskum a vzdelávanie. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné a aj na vlastné zariadenia, ako aj osobné počítače, noteboky. Aktuálna verzia je MatlabR2019b je k dispozícii.

Postup získania SW a inštalácie je na webe: https://www.stuba.sk/matlab/


 

 

Office 365 Education

Microsoft Office 365 je k dispozícii zadarmo pre všetkých študentov a zamestnancov STU. Viac informácii nájdete tu.

Stiahnutie kancelárskeho balíka Office 365

Pomoc a podpora: Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2019 v PC alebo Macu


Google Suite 

G Suite for Education je balík služieb spoločnosti Google na podporu tímovej spolupráce optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje pristupovať k vlastným alebo zdieľaným zdrojom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením a podporuje všetky typy zariadení (PC, notebook, tablet, mobil). Pre verejné vysoké školy je poskytovaný bezplatne.

STU má so spoločnosťou Google uzatvorený dodatok Data Protection Amendment, ktorý zabezpečuje súlad služieb G Suite for Education s požiadavkami nariadenia GDPR. Na rozdiel od verejne dostupných služieb Google, tento balík nevkladá do webstránok žiadne reklamy a dáta používateľov nie sú automatizovane skenované na marketingové účely. https://www.stuba.sk/navody/gsuite/


Google SketchUp 

(Vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)