EDU_WIN10

Eduroam Windows 10

 1. Zvoľte Network & Internet settings (Sieť a nastavenia internetu) v spodnom paneli
 2. Vyberte sieť Eduroam a zvoľte Connect automatically (Pripojiť automaticky)
 3. Vyplňte prihlasovacie údaje z AIS a potvrďte OK
  Zadajte používateľské meno a heslo pre „WiFi sieť STU
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS – Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačítdlo [Generovať heslo]
  Príklad:


 4. Zvoľte Connect (Pripojiť)
zdroj: www.stuba.sk