G Suite

Čo je G Suite for Education

Cloudový balík aplikácií prístupný z ľubovoľného miesta kdekoľvek na svete,
• Balík aplikácií od firmy Google určený na kolaboratívnu spoluprácu,
• Beží na všetkých platformách Windows, Android, iPhone, MAC OS,
• Použiteľný na zariadeniach ako sú mobily, tablety a počítače,
• Zameraný na zdieľanie dokumentov,
• Spolupráca a komunikácia v reálnom čase,
G Suite aplikácie

Gmail – emailový klient pošta z webmailu STU sa presmeruje na Gmail,
Disk – online dátové úložisko pre dokumenty (napr. fotky, dokumenty MS Office),
Prezentácie – alternatíva MS PowerPointu,
Dokumenty – alternatíva k programu MS Word,
Tabuľky – alternatíva k programu MS Excel,
Formuláre – vytváranie formulárov, dotazníkov, testov,
Kalendár – vytváranie udalostí, úloh, video hovorov,
Poznámky Keep – vytváranie poznámok,
Chat – posielanie krátkych správ, messaging, chatovanie,
Meet – video konferencie face to face, mítingy, video hovory,
Classroom – online prostredie, kde sa riadi výuka a sleduje plnenie úloh u študentov,
Jamboard – interaktívna online tabuľa,
A iné.