EDU_unix

EDUROAM UNIX

  1. Kontrola nainštalovaného ovládača

   lspci
  2. Inštalácia sieťového manažéra

   sudo apt-get install network-manager

    1. Ikona sieťového manažéra bude zobrazená v informačnej časti (niekde pri hodinách). Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a skontrolujte či je povolená bezdrôtová sieť ( „allow wireless“). Označte ju ľavým tlačitdlom myši. Mali by ste potom vidieť zoznam dostupných wireless sietí. Kliknite na „eduroam“.
    1. Certifikát stiahnente na tejto adrese:http://www.stuba.sk/stu_ca.cer.
  3. Pripojenie na sieť eduroam. Stiahnutie certifikátu Certifikačnej autority STU Bratislava C
   Nezabudnite nastaviť bezdrôtovú sieť „eduroam“ v sieťovom manažéry podľa týchto riadkov.
  1. (
  1. name: eduroam,
  1. wireless security: wpa enterprise,
  1. eap method: peap,
  1. key type: tkip,
  1. identity: xname01@stuba.sk,
  1. password: *****
  1. anonymous identity: don’t fill,
  1. client certificate: none,
  1. ca certificate: stu_ca.cer,
  1. private key file: none,
  1. private key password: don’t fill
   1. )
   1. 5. Pripojenie je nastavené. IP adresu dostanete od DHCP servera.
zdroj: www.stuba.sk