gmail_presmerovanie

Google Suite – presmerovanie pošty STU

V rámci G Suite je možné plnohodnotne používať Gmail v tvare mojucet@stuba.sk.
Pošta prichádzajúca na túto mailovú adresu sa vždy prijíma na poštovom serveri STU (webmail). Ak chcete, aby Vám prišla do Gmail-u, nastavte si presmerovanie z univerzitného mailového servera na Gmail.

Prihláste sa na: webmail.stuba.sk -> Pravidlá -> Filtre -> Presmerovanie pošty:

  1. Zapnúť: áno
  2. Presmerovať poštu na: mojucet@g.stuba.sk
    g“ v adrese je dôležité, inak vznikne uzavretá slučka a správy budú nedoručiteľné
    Pozn.: Študenti obyčajne majú mojucet@g.stuba.sk v tvare aislogin@g.stuba.sk
  3. Správu odoslať ako presnú kópiu
  4. Potvrdiť nastavenie

zdroj: stuba.sk