gmail_w10

Google Suite – Pošta App (Windows 10) nastavenie pošty

Spustite aplikáciu Pošta. V okne „Pridať účet“ zvoľte Google.

Zadajte e-mailový účet v tvare mojucet@stuba.sk.

V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).

Povoliť prístup Windows do účtu Google.

Zvoľte „YES“ pre zapamätanie mena a hesla.

Zadajte meno a priezvisko. Zvoľte prihlásiť sa.

Konto bolo úspešne nastavené. Zvoľte hotovo.

zdroj: stuba.sk