VPN

Vzdialený VPN prístup do siete STU

VPN je privátna sieť, ktorá umožňuje cez verejnú sieť internetu bezpečné prepojenie domácich používateľov so sieťou STU pomocou VPN tunela. Cieľom tejto technológie je vytvoriť rovnaké podmienky pripojenia pre  mobilných/domácich používateľov ako majú používatelia, ktorí sú pripojení priamo do siete STU.

K dispozícii sú:

 • PPTP VPN: je štandardnou súčasťou OS Windows, avšak jej podpora postupne klesá, ako zo strany dodávateľov OS, tak aj poskytovateľov internetového pripojenia. Nie je považovaná za bezpečný typ VPN preto nedoporučujeme používať v prípadoch keď je kladený dôraz na zabezpečenie/šifrovanie pripojenia.
  Jednotlivým používateľom bude dynamicky pridelená IP adresa z rozsahu 147.175.250.xxx. Návody na konfiguráciu.
 • SSTP VPN: od verzie Windows 7 je rovnako ako v prípade PPTP integrovaná priamo v OS,
  ale je považovaná za bezpečný typ VPN. Pre jednoduchosť inštalácie doporučujeme pre platformu Windows tento typ VPN.
  Jednotlivým používateľom bude dynamicky pridelená IP adresa z rozsahu 147.175.250.xxx. Návody na konfiguráciu.
 • OpenVPN: vyznačuje sa vysokou úrovňou zabezpečenia a univerzálnosťou. Pri tomto type VPN je nutné inštalovať na počítač dodatočný softvér. Tento typ VPN doporučujeme použiť na iných platformách ako Windows 7 a vyššie.
  Jednotlivým používateľom bude dynamicky pridelená IP adresa z rozsahu 147.175.7.xxx. Návody na konfiguráciu.
zdroj: www.stuba.sk