E-mail

E-mail – Základné informácie

Emailové schránky na email serveri stuba.sk sa vytvárajú automaticky pri prvom prihlásení na základe údajov o používateľoch z AIS. To znamená, že prihlasovací login a heslo sú zhodné s autentifikačnými údajmi na vstup do AIS. Zamestnanci ho budú mať k dispozícii na personálnom oddelení alebo u svojich systémových integrátorov a študenti pri zápise.

Parametre vytvorených poštových schránok sú nasledovné:

Parameter zamestnanci ostatní
e-mailová adresa  meno.priezvisko@stuba.sk [1]  aislogin@stuba.sk
autentifikácia (login: heslo) [2] aislogin:aisheslo
veľkosť e-mail schránky 10 GB 5 GB
možný prístup, rozhranie webmail HTTP [4], IMAP, POP3 [5]
server prichádzajúcej pošty
IMAPs alebo POP3s [3]

imap.stuba.sk (port 993, SSL/TLS)
pop3.stuba.sk (port 995, SSL/TLS)

server odchádzajúcej pošty (SMTP) [3] mail.stuba.sk (port 465, SSL/TLS)
limit pre veľkosť správy 25MB
limit pre počet adresátov 50
denný limit počtu odoslaných správ
mimo siete STU a VPN
300
  • [1] v prípade duplicitných emailových schránok, môže byť schránka v tvare: meno_priezvisko@stuba.sk
  • [2] Heslo je platné max. 180 dní od jeho poslednej zmeny. Pre jeho zmenu/aktiváciu pozri návod nižšie (Exspirácia hesla…)
  • [3] Zabezpečené šifrovaným protokolom SSL/TLS.
    Pozn.: SSLv2/3 protokol používaný v starších produktoch nie je podporovaný.
  • [4] Maximálny počet súčasných prihlásení na webmail je limitovaný na 3, preto nezatvárajte okno internetového prehliadača bez predchádzajúceho odhlásenia.
    Pozn.: Do 1 hodiny neaktívne prihlásenia server automaticky zruší.
  • [5] Maximálny počet skontrolovaní doručenej pošty protokolom POP3, je 5x za 1minútu
zdroj: www.stuba.sk