vpn_sstp_7

VPN – SSTP WINDOWS 7

 • Ovládací panel => Sieť a Internet => Zobraziť stav siete a sieťové úlohy

 • Nastavenie nového pripojenia alebo siete

 • Pripojiť sa k pracovisku

 • Použiť moje internetové pripojenie (VPN)

 • Zadajte internetovú adresu: vpn.cvt.stuba.sk a miesto určenia CVT VPN. A stlačte vytvoriť (Next).

 • Zadajte používateľské meno a heslo pre „WiFi sieť STU.“ A stlačte pripojiť.
  Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach AIS – Prístup do univerzitnej siete
  Pokiaľ ešte nemáte vygenerované heslo, kliknite na tlačidlo [Generovať heslo]

  Príklad:

 • Spojenie bolo nadviazané.

 • Ak už nebudete potrebovať služby VPN brány, nezabudnite sa odpojiť.

zdroj: stuba.sk