mail_thebat

Nastavenie v programe TheBat 7.1

  • V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.

  • Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.