Eduroam

Eduroam

Čo je to eduroam

eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci se podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základná myšlienka Eduroamu je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej akademickej inštitúcii, bez toho aby sa museli niekde registrovať alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba uživateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcií. V súčastnej dobe je Eduroam najviac rozšírený na poli bezdrátových sietí.

Eduroam v sebe integruje autentizačnú a autorizačnú infraštruktúru AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) a bezpečnosť dát. Je to dané tým, na akých technologiach je Eduroam postavený. K autentizacií a autorizacií využíva radius servery a protokol 802.1x. Bezpečnosť dát sa týka bezdrátových sietí, kde sa využívajú silné šifrovacie algoritmy pre prenos dát medzi klientom a prístupovým bodom.

viac informacií na wifi.stuba.sk