o365_organ_scho

Informácie pre organizátorov online schôdzok

Komunikácia alebo schôdze pomocou aplikácie Teams
Pridanie členov do tímu v službe Teams
Pridanie hostí do služby Teams

Pre využívanie chatu a ostatných funkcí tímu ľuďmi mimo domény stuba.sk je potrebné najprv pridať hosťa do tímu. Hosť musí mať konto Microsoft. Ak e-mailová adresa hosťa nie je konto Microsoft, v rámci pozvánky odoslanej po pridaní kontaktu do tímu mu bude ponúknutá možnosť jeho vytvorenia. Ak si hosť neželá použiť alebo vytvoriť konto Microsoft, môže sa schôdzky zúčastniť ako anonymný hosť bez možnosti využívania pokročilých funkcií. Organizátor anonymného hosťa môže do schôdzi pripustiť alebo zakázať. Kým hosťa nepripustí, ten čaká v lobby a nevidí prebiehajúcu schôdzu.

Naplánovanie schôdze v aplikácii Teams

Po naplánovaní schôdzky sa pozvaným účastníkom odošle e-mailová pozvánka, v ktorej je odkaz na pripojenie ku schôdzi.

Používatelia z domény stuba.sk, ktorí nemajú nastavené preposielanie prijatej pošty z Outlooku na webe na súkromný e-mail alebo univerzitný Gmail, alebo alias na univerzitnom mailserveri (t.j. väčšina používateľov), nedostanú e-mailovú pozvánku do univerzitnej poštovej schránky (na mailserver stuba.sk). Dostanú ju len do Outlooku na webe, a je preto veľmi pravdepodobné, že si ju nevšimnú. Odporúčame organizátorom poslať pozvánku s odkazom na pripojenie ku schôdzi ručne z univerzitného mailservera, nie z Outlooku na webe.

Zobrazenie obrazovky počas schôdze

Informácie pre účastníkov online schôdzok

Pripojenie k schôdzi v aplikácii Teams
Video: Pripojiť sa k schôdzi cez Teams

Ak máte vytvorené konto Microsoft (na doméne stuba.sk alebo externé), vždy sa najprv prihláste pomocou svojho mena a hesla do webovej, počítačovej alebo mobilnej aplikácie Microsoft Teams. Ak sa neprihlásite, v schôdzke budete ako anonymný hosť bez možnosti využívať pokročilé funkcie alebo chat.

Pripojenie k schôdzi bez Microsoft konta (ako anonymný hosť)

Anonymný hosť bez konta má len základné videokonferenčné možnosti (prenos obrazu a zvuku), nemôže používať chat ani iné pokročilé funkcie.

zdroj: stuba.sk