epodpis-thunderbird

Návod pre Mozilla Thunderbird

Pri generovaní e-mailového podpisu si v prvom kroku vyplníme všetky potrebné údaje, ktoré sa budú zobrazovať v e-mailovom podpise. V riadku Výstup vyberieme možnosť HTML (pre e-mail podpis) a dáme Generovať.

Po vygenerovaní podpisu postupujeme podľa dole uvedených návodov. Otvoríme si program Thunderbird klikneme na e-mail ktorý tam máme napr.: meno.priezvisko@stuba.sk napravo sa zobrazí Nastavenie účtu: vyberieme tútu možnosť.

V nastavení účtov zafajkneme možnosť Používať HTML  a do okna ktoré sa odomklo vložíme vygenerovaný podpis.