epodpis-gsuite

Návod pre G-Suite

Prihlásime sa na gmail.stuba.sk klikneme na dole znázornenú ikonku kolieska.

Vyberieme možnosť Zobraziť všetky nastavenia.

V položke Všeobecné, preskrolujeme nadol k podpisu.

Vytvoríme si podpis s názvom napr.: MTF STU  a do neho skopírujeme vygenerovaný podpis.

A dáme uložiť nastavenia.

Po vygenerovaní z generátora vizitiek na https://www.stuba.sk/5614 stlačte tlačidlo SkopírovaťPOZOR. Nie tlačidlo Skopírovať ktoré je pri Zdrojový kód HTML.