E-mailový podpis

Generátor vizitiek a email podpisu

Vygenerovať vizitku alebo emailový podpis je možné na stránke univerzity: https://www.stuba.sk/5614

Pri generovaní e-mailového podpisu si v prvom kroku vyplníme všetky potrebné údaje, ktoré sa budú zobrazovať v e-mailovom podpise. V riadku Výstup vyberieme možnosť HTML (pre e-mail podpis) a dáme Generovať.

Po vygenerovaní podpisu postupujeme podľa dole uvedených návodov.